lindrev

 

lindrev

lindrev är en ren naturprodukt som består av 100 % linfibrer. Drevet används huvudsakligen för att täta mellan stockarna vid timring, samt för att täta karmar runt fönster och dörrar.

Linfibrerna i kan både ta upp och avge fukt (andas), vilket gör att eventuell fukt kan tas om hand och transporteras i konstruktionen, en unik egenskap som syntetiska isoleringsmaterial saknar. Lindrev är också trevligt att arbeta med, det ger en bra arbetsmiljö. Det är lätt att dela lindrevet för att få önskad tjocklek.
Vid timring ger lindrevet en bra isolering mellan stockarna. Drevremsan ska avpassas så att utrymmet i långdraget fylls ut, men drevet får inte sticka ut och vara synligt när timringen är klar. Remsan ska heller inte vara för tjock, utan ge kanterna på den övre stocken möjlighet att möta trä i den undre stocken. Lindrevet kan delvis sträckas ut om det behövs för att passa i långdraget.
Lindrev finns i flera olika tjocklekar och bredder, se alla våra dimensioner och priser i prislistan.

 

lindrev Dalarna

lindrev Rättvik